Implementatie & Consultancy

De consultants van Yoursource hebben ruim 15 jaar ervaring in het succesvol implementeren van Exact Software. Naast Exact Software implementeren wij ook scan en herken oplossingen van Elvy Image Capture om uw facturen automatisch te boeken en te laten goedkeuren binnen uw organisatie. In een aantal gevallen is de standaard software niet voldoende, onze consultants kunnen dan met maatwerkoplossingen er toch voor zorgen dat uw processen doorgang vinden. Daarnaast kunnen onze consultants ook automatische processen opstarten met o.a. Orbis Taskmanager zodat u altijd op tijd een signaal krijgt wanneer er op cruciale momenten actie dient te worden ondernomen.

Een implementatie van de software bestaat bij Yoursource uit de volgende stappen:

Aanvang:

Het implementatietraject begint met een start-up. Hier gaat u ingesprek met de projectleider van Yoursource. Samen bepaalt u hoe er uiteindelijk een succesvolle implementatie opgeleverd kan worden.

Analyse:

De implementatiefase begint met een intake door de senior consultant. Tijdens dit gesprek wordt een inhoudelijk plan gemaakt voor de implementatie. Dit plan zal in het verdere traject de leidraad zijn waar altijd op teruggegrepen kan worden. In dit plan is vastgelegd welke onderdelen hoe ingericht moeten worden, welke processen belangrijk zijn en hoe deze verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Realisatie:

Na beoordeling van het plan gaat de consultant samen met u aan de slag om de inrichting te realiseren. Hierbij bent u nauw betrokken.

Testen:

De consultant zal regelmatig deelopleveringen doen, zodat het testen al tijdens de implementatie gestart kan worden. Als eventuele wijzigingen naar tevredenheid zijn verwerkt zal de eindoplevering plaatsvinden.