Rapportage

Rapportages worden steeds belangrijker voor uw organisatie, omdat u snel een overzicht wilt hebben hoe u er financieel voor staat maar ook hoe het bijvoorbeeld met de verwachte verkopen staat. Wij hebben ervaring met het verzamelen van al deze informatie om het vervolgens in een voor u overzichtelijke rapportage te tonen. Het maakt ons niet uit, uit hoeveel applicaties of databases deze informatie moet komen zolang wij u maar de informatie kunnen verschaffen die u nodig heeft om beslissingen te maken.
Tijdens een gesprek met u bepalen wij wat uw wensen voor de rapportage zijn en bekijken samen met u de mogelijkheden voor rapportages waarover u nog niet gedacht hebt, omdat ze voor u niet zo voor de hand liggen of omdat “dit toch niet mogelijk is”. Daarna selecteren wij voor u de beste applicatie om deze rapportages in te maken en te tonen.